UREJANJE ZEMLJIŠKO-
KNJIŽNE PROBLEMATIKE

z analizo zatečenega stanja, pripravo primernih listin in izvedbo potrebnih postopkov

KONTAKT

MARIBOR

Partizanska 13a
2000 Maribor

02 238 03 00
VELENJE

Prešernova 8
3320 Velenje

051 382 923
Kontaktirajte nas, hitro vam bomo odgovorili in predlagali rešitev!
*
*
*
*