Podravska, Maribor, Studenci, nasproti Qulandije, pri Lidlu na Studencih

Parcela, Zazidljiva

125 €/m2
 • Transakcija: Prodaja
 • Vrsta nepremičnine: Parcela
 • Tip nepremičnine: Zazidljiva
 • Parcela: 11777 m2
 • Šifra: PE8939

Splošno

  Opis

  STAVBNO ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO DVEH VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV

  STAVBNO ZEMLJIŠČE  NA STUDENCIH V VELIKOSTI 11.777 m2 , namenjeno gradnji večstanovanjskih objektov.

   

  Obravnavano zemljišče na Studencih, je del območja PPE St 6-S, kjer je bil v lanskem letu sprejet občinski podrobni prostorski načrt v mestni občini Maribor. Obsega 11.777 m2 in se nahaja med Dravograjsko cesto na zahodu in Engelsovo ulico na vzhodu, ter Ulico I. internacionale na severu. Na severozahodni strani območja stoji trgovski objekt Lidl, na jugovzhodu ob Engelsovi ulici je že izvedena soseska stanovanjskih blokov.

   

  Glavni dostop na območje je predviden iz zahodne strani s krožišča na Dravograjski cesti. Predvidena sta še dostopa iz vzhodne strani z Engelsove ulice. 

  S sprejetim OPPN se načrtuje ureditev pretežno stanovanjskega območja, le na juhozahodni strani ob Dravograjski cesti, je območje s trgovsko poslovnimi dejavnostmi.

   

  Osnovna namenska raba območja: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja.

  Podrobnejša namenska raba: površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.

   

  Na zemljišču je v skladu z OPPN predvidena gradnja objekta G in H. Oba objekta sta sestavljena iz dveh lamel, maksimalne etažnosti nK+P+4+T. V kletnih etažah stanovanjskih objektov so predvidene skupne garaže za stanovalce. Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program odprtih površin.

   

  Področje zazidave ima zelo dobro prometno povezavo v vseh smereh, odlično orientacijo bodočih stanovanjskih objektov proti jugu, vzhodu  in zahodu. 

   

  Cena: 125,00 €/m2. V ceni je zajet 22 % ddv.

   

  Za dodatne informacije prosimo pokličite: Ksenija Brence, nepremičninska posrednica, tel. 031 675 266, ksenija.brence@dodoma.si

   

   

  Kontakt

  Morda bi vas zanimalo tudi

  Niste našli, kar iščete?

  Lahko vas obvestimo!