Pred oddajo | Nepremičninska agencija Dodoma, d.o.o.

Razlogov, zakaj oddajati nepremičnino, je več!


Pred oddajo

Razlogov, zakaj oddajati nepremičnino, je več!

Največkrat je razlog finančni, saj prazna nepremičnina predstavlja mrtev kapital, ki se ne plemeniti, v nekaterih primerih pa se lahko celo zmanjšuje. Poleg različnih proizvodnih in pisarniških prostorov, se največkrat oddajajo stanovanja in hiše. Oddajo teh si bomo v nadaljevanju pogledali, načeloma pa je oddaja drugih vrst prostorov enaka. Stanovanje je lahko dobra naložba. Ne le na trgih, kjer cene rastejo in se jim vrednost skozi čas povečuje, tudi tam, kjer so cene stabilne. Najemnina, zmanjšana za amortizacijo in vzdrževalne stroške, je čisti donos.
 

Najpogosteje je, da imajo več stanovanj, kot jih potrebujejo za lastno bivanje. Lahko gre za podedovano stanovanje, stanovanje kot sredstvo za vlaganje in plemenitenje kapitala ali pa za stanovanje, ki se ga »hrani« za potomce. Pogosto gre za mešanico vseh treh namenov. Če gre za podedovano stanovanje ali za načrtno vlaganje v stanovanja, potem je doba za katero se stanovanje oddaja, nedoločena oz. traja toliko časa, dokler je za lastnika smotrno. Pri stanovanjih, ki so namenjeni potomcem, pa je doba oddajanja odvisna od starosti potomcev in njihovih načrtov, da se preselijo v lastno stanovanje.
 

Pri oddaji so pomembni tudi najemniki

Če imajo namen v stanovanju živeti dlje časa, bodo za stanovanje skrbeli drugače, kot tisti, ki bodo najeli za krajši čas. To je pomembno predvsem pri izboru najemnikov, kadar se stanovanje oddaja za dlje časa. Sam postopek oddaje je lahko časovno obremenjujoč, predvsem na trgih, kjer ni veliko povpraševanja in se najemnika išče dlje časa Pred obiskom prvih potencialnih najemnikov, stanovanje ustrezno pripravimo.

Prostore uredimo in opremimo tako, da čim bolj odražajo tisto, kar najemniku ponujamo.

Pred aktivnim iskanjem najemnikov je treba stanovanje pripraviti za bivanje. Odpravimo morebitne okvare in napake. Za najemnika je odbijajoče, če pri ogledu najde napake in okvare in mu lastnik zagotavlja, da jih bo odpravil. Temu je težko verjeti, saj bi jih lahko še pred začetkom oddajanja. Praviloma naj bi bilo stanovanje ob ogledu potencialnih najemnikov takšno, kot bo ob sklenitvi najema.

S pravilno pripravljenim stanovanjem, ki v obiskovalcu vzbudi željo, da bi v njem bival, bo stanovanje mogoče lažje in hitreje oddati.

Dejavniki, ki vplivajo na višino najemnine:

  • makro in mikro lokacija,
  • oddaljenost javne infrastrukture (šole, javni potniški promet, medicinski objekti, trgovine, banke,…),
  • komunalni in drugi priključki (vodovod, kanalizacija, telefon, internet, kabelska televizija,…),
  • starost nepremičnine,
  • ohranjenost nepremičnine,
  • opremljenost,
  • dostop,
  • število razpoložljivih parkirnih mest,
  • razporeditev prostorov,
  • opremljenost, idr.


Kdo išče najemna stanovanja?
Večji del je takšnih, ki imajo čiste namene. Ti potrebujejo stanovanje za lastno bivanje in so za to pripravljeni mesečno brez težav odšteti zahtevano najemnino. Manjši del ljudi, ki iščejo stanovanja, pa ima nečedne namene. Ali ne nameravajo plačevati najemnine, se ukvarjajo s prepovedanimi dejavnostmi (npr. prostitucija, tihotapljenje ljudi, …).

Takšne ljudi je najbolje prepoznati še pred sklenitvijo najema saj nam bo prihranjeno kup nevšečnosti.

Ob ogledu stanovanja je nujno, da skuša lastnik izvedeti čim več o potencialnem najemniku in o njegovih življenjskih navadah. Veliko pove njegov videz in vedenje. Pošten najemnik bo odgovarjal na zastavljena vprašanja hitro in jasno, če le niso preveč osebne narave. Iz vprašanj, ki jih bo postavljal, je mogoče razbrati, kako dolgo ima namen bivati v stanovanju in v kakšen namen ga bo uporabljal. Zelo lep pokazatelj je varščina. Če jo je pripravljen plačati brez oklevanja, je to dober znak, sicer pa lahko kaj prikriva. Takšnega najemnika, ki ne želi plačati varščine ali pa se temu ogiba, ni dobro sprejeti, saj so lahko kasneje z njim težave. Večina najemnikov stanovanje najeme za določen čas. Sčasoma lastnik pride do trenutka, ko se najem z dotedanjim najemnikom zaključi. Najemnik zapusti stanovanje in vrne ključe, lastnik pa mu vrne varščino.

 

Ob koncu najema imata lastnik in najemnik svoje dolžnosti

Najemnik mora poravnati vse stroške iz naslova uporabe stanovanja (voda, elektrika). Seveda ob koncu najema, še ne bodo na voljo vsi računi, zato je najbolje stroške izračunati na osnovi porabe. Najemnik lahko lastniku pusti denar ali pa lastnik stroške odšteje od varščine. Najemnik mora poskrbeti, da stanovanje zapusti v stanju, kot ga je prejel. Vendar pa ne odgovarja za normalno obrabo. Ta je strošek lastnika. Ob koncu najemnik lastniku preda ključe.
 

Lastnik ob zaključku najema skupaj z najemnikom preglede stanovanje na podlagi zapisnika, ki sta ga napravila ob sklenitvi najema. Zabeležita vse poškodbe in okvare, ki so nastale po krivdi najemnika in le ta mora kriti stroške za popravilo. Seveda gre za okvare, ki so nastale zaradi neustrezne uporabe ali malomarnosti. Stroške lastnik lahko odšteje tudi od varščine. Ko najemnik vrne ključe stanovanja in poravna vse stroške, lastnik vrne varščino in najemno razmerje je končano.

 
Dodoma

Ostali nasveti

Pred prihodom cenilca

Kaj je potrebno postoriti pred prihodom cenilca? Berite naprej!

 

Pred nakupom

Nakup lastnega stanovanja ali stanovanjske hiš je za večino ljudi življenjski projekt, saj nepremičnino kupujemo enkrat ali dvakrat v svojem življenju. Berite naprej!

 

Pred prodajo

Prodaja nepremičnine vam lahko vzame kar nekaj časa, zato bodite pripravljeni preden nepremičnino postavite na trg in ne pozabite na teh par enostavnih nasvetov, ki bodo pospešili prodajo vaše nepremičnine. Berite naprej!

 

Pred najemom

Najemniki stanovanj se večinoma delijo na tiste, ki stanovanje najamejo, ker ne morejo kupiti lastnega in na tiste, ki potrebujejo stanovanje za krajši čas (nekaj mesecev ali let). Berite naprej!

 
DoDoma.si 2017. Vse pravice pridržane.
 
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.