Pred najemom | Nepremičninska agencija Dodoma, d.o.o.

Najemniki stanovanj se večinoma delijo na tiste, ki stanovanje najamejo, ker ne morejo kupiti lastnega in na tiste, ki potrebujejo stanovanje za krajši čas (nekaj mesecev ali let).


Pred najemom

Vedno več, predvsem mladih, se odloča za najem nepremičnine. Razlog je lahko finančni, saj večina mladih, ki začenja samostojno pot ni kreditno sposobnih in si ne morejo kupiti lastne nepremičnine. Sodoben način življenja je drugačen. Zaradi osebnih ali poslovnih priložnosti smo se veliko bolj pripravljeni seliti iz kraja v kraj, zato je odločitev za najem veliko bolj racionalna. 

+     Prednost najemnega stanovanja je, da se lahko enostavno preselimo, kadar želimo (v skladu z odpovednimi roki). To pomeni, da dokler nimamo velike družine, lahko živimo v manjšem stanovanju, kasneje pa se preselimo v večjega.

-     Slabost je, da stanovanja ne moremo preoblikovati po lastnih željah in da ga moramo ohraniti takšnega, kot smo ga najeli.

 
Z ogledi več različnih stanovanj dobimo pregled nad ponudbo na trgu
 
Pred najemom  moramo najprej ugotoviti kakšne so naše želje in potrebe in koliko denarja lahko mesečno odštejemo za najem.  Pri tem ne smemo pozabiti, da je poleg najemnine potrebno mesečno plačevati še stroške vezane na bivanje. V naslednjem koraku se lotimo aktivnega iskanje.

Ko najdemo stanovanje ali hišo, ki nam ustreza, jo najamemo. Odnose med lastnikom in najemnikom ureja stanovanjski zakon ki ga morata oba spoštovati. Najem oz. oddajo se uredi z najemno pogodbo

Le podpisana najemna pogodba, ki je v skladu z zakonom, zagotavlja najemniku pravno varnost! 

Če lastnik ne želi podpisati najemne pogodbe, gre za najem na črno.

Pred podpisom najemne pogodbe
 
Preden podpišemo najemno pogodbo v zemljiški knjigi preverimo lastništvo nepremičnine. V kolikor je lastnikov več, se morajo vsi strinjati z najemom in so tudi vsi zavezani podpisati najemno pogodbo. Temeljito se pogovorimo o vseh pogojih najema. Pomembno je, da preverimo kaj vse je zajeto v sami najemnini. Običajno obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja niso zajeti v najemnini in jih je najemnik dolžan plačevati posebej. Odkrit pogovor z lastnikom je zelo dobrodošel, da kasneje ne bo prišlo do neprijetnih situacij, saj so pričakovanja lastnikov in najemnikov lahko različna. Npr. če imamo domačo žival, predhodno preverimo ali se lastnik strinja, da biva skupaj z nami. 

Nekateri lastniki lahko zahtevajo predplačilo najemnine za nekaj mesecev ali pa za celo leto.
 
Večina lastnikov bo ob sklenitvi pogodbe zahtevala varščino
 
Varščina je jamstvo, da bo najemnik stanovanje uporabljal kot dober gospodar. To pomeni, da bo zanj skrbel tako, da se ne bo delala škoda. Lastnik varščino vrne ob izteku najema, če je stanovanje v enakem stanju, kot ob začetku (seveda je tu izvzeta normalna obraba). Če želimo varščino dobiti nazaj, ne smemo poškodovati stanovanja in opreme, oz. moramo vse poškodbe odpraviti. 
Varščina znaša največkrat od ene do treh mesečnih najemnin, lahko je pa tudi višja.

Najemnik in lastnik imata nekatere dolžnosti in pravice. V osnovi ima najemnik pravico bivanja, lastnik pa pravico, do najemnine. Dolžnosti lastnika so, da za stanovanje skrbi tako, da je primerno za bivanje, najemnik pa mora stanovanje uporabljati le v namene določene s pogodbo (torej za bivanje).

Lastnik lahko v primeru večjih kršitev najemniku odpove najemno razmerje.
 
Pri tem ga mora v naprej opozoriti, da preneha s kršitvami in možnostjo odprave kršitev z rokom najmanj 15 dni.

Najemnik lahko kadarkoli prekine najem, če ni s pogodbo drugače določeno. Pri tem mora upoštevati odpovedni rok, ki je naveden v pogodbi. Če odpovedni rok ni naveden, je rok 90 dni. To pomeni, da, če se danes odločimo, da se bomo izselili in lastnika o svoji nameri obvestimo, bomo še za čas odpovednega roka plačevali najemnino, ne glede na to, ali v stanovanju bivamo ali ne. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko lastnika pisno obvestimo o prekinitvi najema. Lastnik ne sme od nas zahtevati, da se izselimo prej, kot določa odpovedni rok. Če je v pogodbi napisano do kdaj traja najem, potem ob izteku najema ni odpovednega roka.

Po podpisu pogodbe in plačilu varščine  se ob dogovorjenem datumu vselimo. Ob prevzemu stanovanja  naredimo primopredajni zapisnik, v katerega poleg stanja števcev, vpišemo tudi morebitne poškodbe v stanovanju in opremi (dobrodošlo je, da to tudi fotografsko dokumentiramo), saj se tako izognemu morebitnim problemom ob izselitvi.  Primopredajni zapisnik ima veljavo samo, če ga podpišeta obe stranki. 
 
Dodoma

Ostali nasveti

Pred oddajo

Razlogov, zakaj oddajati nepremičnino, je več. Največkrat je razlog finančni, saj prazna nepremičnina predstavlja mrtev kapital, ki se ne plemeniti, v nekaterih primerih pa se lahko celo zmanjšuje. Berite naprej!

 

Pred prihodom cenilca

Kaj je potrebno postoriti pred prihodom cenilca? Berite naprej!

 

Pred nakupom

Nakup lastnega stanovanja ali stanovanjske hiš je za večino ljudi življenjski projekt, saj nepremičnino kupujemo enkrat ali dvakrat v svojem življenju. Berite naprej!

 

Pred prodajo

Prodaja nepremičnine vam lahko vzame kar nekaj časa, zato bodite pripravljeni preden nepremičnino postavite na trg in ne pozabite na teh par enostavnih nasvetov, ki bodo pospešili prodajo vaše nepremičnine. Berite naprej!

 
DoDoma.si 2017. Vse pravice pridržane.
 
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.