Ocenjevanje vrednosti | Nepremičninska agencija Dodoma, d.o.o.

Ocenjevanje vrednosti vseh vrst nepremičnin in premičnin. Ocenjevanje lastnih vlaganj pri obnovi nepremičnine, stroškov izgradnje nepremičnine. Izračun tržne najemnine, izdelava izvedeniških mnenj s področja gradbeništva.

Prepustite ocenjevanje vrednosti strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami!Ocenjevanje vrednosti vseh vrst nepremičnin
 


Ocenjevanje vrednosti premičnin (avtomobilov, strojev, opreme, naprav in umetnin)
 


Ocenjevanje lastnih vlaganj pri obnovi nepremičnine,
Ocenjevanje stroškov izgradnje nepremičnine v različnih gradbenih fazah
 


Ocenjevanje stroškov izgradnje nepremičnine v različnih gradbenih fazah
 


Ocenjevanje stroškov za odpravo škode po raznih naravnih nesrečah ali poškodb zaradi slabo izvedene gradnje
 


Izdelava izmer v skladu z veljavnimi standardi (ISO SIST 9836)
 


Točkovanje stanovanj za potrebe izračuna neprofitne najemnine
 


Izračun tržne najemnine za različne nepremičnine
 
 
Naše prednosti:
 
 

DOLGOLETNE IZKUŠNJE
 
 

VISOKA STROKOVNOST
IN NIVO ZNANJ
 
 

PRIZNANI OCENJEVALCI VREDNOSTI
 
 

HITER ODZIV IN IZVEDBA
 
Za namen:
  • hipotekarnega kredita / hipotekarno zavarovanje,
  • davčnega postopka pri prenosu lastništva,
  • računovodskega poročanja,
  • skrbnega pregleda premoženja,
  • ustanovitve in preoblikovanja gospodarskih družb,
  • za potrebe likvidacijskih in stečajnih postopkov.
 

Cenitve stanovanjskih nepremičnin za potrebe hipotekarnih zavarovanj izvedemo najkasneje v 5 delovnih dneh, ne glede na lokacijo nepremičnine.
 
 
Kdo:
Tadej Čaks, mag. prav. in manag. neprem., vodja oddelka ocenjevanja vrednosti, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.
Dodoma Jožef Murko, dipl. inž. grad., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, strojev in opreme.
Dodoma Marko Sovrović, dipl. inž. grad., sodni cenilec za gradbeništvo.
Mateja Kaučič, strokovna sodelavka.

Suzana Blažič, strokovna sodelavka.
 
Dušanka Dijak, strokovna sodelavka.
 
Cenilci podjetja Dodoma smo:
 
  • člani Združenja nepremičninskih strokovnjakov FIABCI Slovenija,
 
  • člani združenja SICGRAS (Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko),
 
  • člani Združenja ocenjevalskih podjetij (ZOP), ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami.
 

Kontaktirajte nas in pričakujte naš hiter odziv!

Podjetje:
Ime in priimek*:
E-poštni naslov*:
Telefon:
Predmet ocene vrednosti:
Lokacija nepremičnine oz. predmeta cenitve:
Namen ocene vrednosti:

V polje spodaj prepišite niz znakov. *
Osveži
POŠLJI
DoDoma.si 2017. Vse pravice pridržane.
 
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.